Warto zajrzeć

W Azji - blog o życiu na Filipinach i podróżach po Azji. Albo o tym, co akurat przyjdzie do głowy lub się przypomni. Piszą Ania i/lub Krzych. Choć najczęściej Ania. I najczęściej z Manili.

 Skok w Bok Blog - Skok w Bok Blog zdo­był nagordę Tra­ve­ler 2012 Natio­nal Geo­gra­phic  w kate­go­rii blog tra­ve­le­rowca. Wcze­śniej tra­fił  do ści­słego finału kon­kursu na Blog Roku 2011 i został uznany za trzeci naj­lep­szy blog podróż­ni­czy w Pol­sce przez mie­sięcz­nik Press.

Papua to jedna z moich ulubionych destynacji, do której konsekwentnie wracam i odkrywam coraz głębiej od 2005 roku. Pamiętam, że podczas ostatniej wyprawy, stojąc po pas w wodzie i odpędzając się od komarów pomyślałem, że wykonuję jeden z najciekawszych zawodów świata. Ta myśl nie opuszcza mnie do dziś. Dodatkową nagrodą są niezwykli ludzie i wspaniałe przyjaźnie, które rodzą się podczas kolejnych ekspedycji.